TFRS Accountancy

Wenst u ons te contacteren of ons kantoor te bezoeken?

Bent u op zoek naar nuttige links om u met uw boekhouding te helpen?

Hebt u specifieke documenten nodig?

Nieuws uit het kantoor

Nieuwe medewerkster

06 januari 2020 : aanwerving nieuwe medewerkster - Tania Lampreu


Nieuwe medewerkster

28 januari 2019 : aanwerving nieuwe medewerkster - Laurence Baudour


Nieuwe medewerkster

21 januari 2019 : aanwerving nieuwe medewerkster - Talin Yagbasan


Nieuwe medewerkster

03 september 2018 : aanwerving nieuwe medewerkster - Stéphanie Joye


Nieuwe medewerkster

2 juli 2018 : aanwerving nieuwe medewerkster - Büsra Pehlivan


archief »

Nieuws uit de sector

Geen aangifte vennootschapsbelasting: hogere boetes

Een vennootschap die geen aangifte indient, wordt belast op een forfaitair bedrag dat door de wet wordt bepaald. Bovendien is er een boete verschuldigd die hoger wordt als ... [Lees meer…]


Onderhoudsgeld naar het buitenland

Onderhoudsgelden zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar ten belope van 80% van het uitgekeerde bedrag. Waar de genieter gevestigd is, is eigenlijk zonder belang voor de aftrekbaarheid. Maar als die ... [Lees meer…]


Dividenden: enkel als het kan

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de zogenaamde dubbele uitkeringstest. BV’s en CV’s mogen enkel nog maar ... [Lees meer…]


Voordelen alle aard: Wat als het reële voordeel kleiner is dan het forfaitaire?

Als u als bedrijfsleider een lening krijgt van uw eigen vennootschap, dan kijkt de fiscus of de interest die u betaalt, marktconform is. Die marktrente wordt jaarlijks vastgelegd ... [Lees meer…]


Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens in 2020

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is ... [Lees meer…]


archief »