TFRS Accountancy

Onze Diensten

Welke dienstverlening kunnen wij U aanbieden :

Ons boekhoudkantoor beschikt over meer dan 15 jaar praktijkervaring ...

Functie van accountant

 • Het voeren en de organisatie van de dagelijkse boekhouding van derden waarbij het inboeken bij de klant of  bij ons op kantoor kan gebeuren.
 • Boekhoudstukken nazien en corrigeren
 • Superviseren van Uw boekhouding
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekeningen.
 • Maandelijkse of drie-maandelijkse rapportering
 • Opstellen van de BTW-aangiften.
 • Het optimaliseren van Uw inkomsten.
 • Belastingplanning inzake voorafbetalingen
 • Bijstaan van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden
 • Vertegenwoordiging of assistentie bij fiscale controles.
 • Startersformaliteiten.
 • Oprichtingen van vennootschappen.
 • Keuze van de vennootschapsvorm.
 • Financiële planning.
 • Budgettering.
 • Advies en bijstand bij investeringen.
 • Opstellen van financiële planning en businessplans.
 • Advies en bijstand inzake splitsingen, fusies, ontbindingen en vereffeningen van vennootschappen.
 • Waardebepalingen ondernemingen.
 • Bijstand bij het opstellen van de wettelijke verslagen.
 • Verrichten van wettelijke formaliteiten.
 • Bijstand bij de opmaak van de verslaggeving aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders.

Functie van belastingconsulent

 • Vertegenwoordiging van belastingplichtingen.
 • Bijstand inzake fiscale bezwaarprocedure.
 • Opstellen van de aangiften inzake personen- en vennootschapsbelasting
 • Bijstaan van belastingplichtigen bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen
 • Verstrekken van advies in alle belastingsaangelegenheden